Verksamheten är pausad p.g.a. COVID-19

Tid: 

onsdag, 30 juni, 2021 - 00:00 till 23:30

Cambalachaes verksamhet som kräver fysiska träffar är inställd till vidare p.g.a. restriktioner i samband med smittspridningen av COVID-19. Digitala träffar annonseras i nyhetsbrevet och på Facebook.


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen