Cambalaches practica: tider och insläpp

Tango Leche - onsdagar 20:00-22:00, Vaksalaskolans gymnastiksal
  - insläpp 20:00, 20:15, 20:30

Tango Espejo - måndagar 19:00-21:00, Tiundaskolans danssal
  - kod i entrén 6262 (gäller bara under tiden bokad av Cambalache)

Tango Grande - vissa söndagar (se kalendern) 19:00-22:00, Grand
  - ej tillgänglig under HT20 

 


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen