Instruktörer

Instruktörerna väljs av kursgruppen (se Kursinnehåll).

 • Ann-Christine Högberg
 • Anna-Maria Hällgren
 • Bertel Giös
 • Galina Semenova
 • Johan Gustafsson
 • Lisen Johansson
 • Richard Arbus
 • Madeleine Tråvén
 • Marcelo Aimeta
 • Michael Eklund
 • Rebecca Liljefors

Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen