Cambalaches arbetsgrupper

Cambalache drivs ideellt och välkomnar alla som vill engagera sig i någon av dessa grupper. Hör av dig till någon i gruppen för att få reda på om det är något som du kan hjälpa till med!

 • Kursgruppen - ansvarar för Cambalaches grund- och fortsättningskurser samt temakurser i samband med praktikor. Kursgruppen ser också till att det kommer ett externt lärarbesök varje termin (om ekonomin tillåter).
  Alla förslag gällande den löpande kursverksamheten samt förslag av externa lärare ska gå till kursgruppen. Du behöver inte vara med i kursgruppen för att ta hit ett externt lärarpar, en checklista för vad som bör göras hittar du här.
  Kursgruppen ses ungefär en gång i månaden för att planera Cambalaches kursverksamhet.
  Medlemmar: Richard Arbus, Lisen Johansson, Galina Semenova 

  Kursgruppen söker nya medlemmar! För att kunna vara med måste du uppfylla följande krav:
  - att vara medlem i Cambalache;
  - att ha dansat i minst två år och känna dig bekväm i tango, milonga och vals.
  Välkommen till en arbetsgrupp som är rolig och utvecklande såväl för dig själv som för din omgivning!
 • Musikgruppen - har DJ-samordningsansvar, ansvarar för inköp av musik, överföring till iPods, ser till att musikanordningen fungerar med mera.
  Medlemmar: Annika Åkvist, Henrik Eriksson, Nils Gottfries, Wlodek Winkler 

 • Informationsgruppen - underhåller och aktualiserar informationen på hemsidan, Cambalaches sida på Tangoportalen samt mailinglistor. Ansvarar för reklam och information om Cambalaches evenemang.
  Medlemmar:  Björn Victor, Galina Semenova, Sandra Uitto 
  Informationsgruppen behöver förstärkning med designkunniga som kan hjälpa till med flyers, affischer och reklamblad.

 • Fredagsgruppen - är ansvariga för att se till att Fredagsmilongan kan genomföras varje vecka. Öppning, stänging, framtagning och borttagning av fika och porslin ingår i arbetsuppgifterna.
  Samordnare: Pontus Grebacken. Medlemmar: se bilaga nedan.

 • Practicagruppen - har ansvar för Cambalaches practicor på måndagar och onsdagar. Har också ansvar för temakurserna innan practicorna, med externa lärare - i samråd med kursgruppen och styrelsen.
  Medlemmar: Danuta Thisner, Wlodek Winkler, Danuta Lougran, Lisen Johansson

 • Festgruppen - är ansvariga för att se till att novembermilongan eller Granebergmilongan genomförs en gång per år, samt för andra Cambalaches fester och evenemang. Kan efter behov och i samråd med styrelsen utse särskilda tillfälliga projektgrupper.
  Medlemmar: Madeleine Gauffin, Pontus Grebacken, Staffan Busk
 • DVD-Bibliotek - Föreningens DVD-bibliotekare sköter utlåningen av föreningens egenproducerade filmer. Till biblioteket...
  Bibliotekarie: Bertel Giös 


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen