Cambalaches styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består av

Ordförande:
Pontus Grebacken
Sekreterare:
Sandra Uitto
Kassör:
Jerzy Wakowicz
Ledamot:
Johan Gustafsson
Ledamot:
Åke Johansson
Suppleant:
Ingrid Gustafsson

 

 
 

Revisor: Nils Gottfries. Revisionsersättare: Jan Forsmark
Valberedning: Johan Rönelid, Barbro Grebacken.


Organisationsnummer: 817603-1402. Bankgiro: 287-8049.

Fakturaadress:

Tangogruppen Cambalache
Jerzy Wakowicz
Lövsångarvägen 22
756 52 Uppsala

  


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen