Cambalaches styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består av

Ordförande:
(ingen sedan aug. 2019)
Sekreterare:
-
Kassör:
Jerzy Wakowicz
Ledamot:
Johan Gustafsson
Ledamot:
Pontus Grebacken
Ledamot:
Staffan Busk
Ledamot:
Lisen Johansson
 

Suppleant (feb-juli)/ Ledamot (aug-):
Sandra Uitto

 

 


Revisor: Nils Gottfries. Revisionsersättare: - 
Valberedning: Johan Rönelid, Wlodek Winkler, Barbro Grebacken.


Organisationsnummer: 817603-1402. Bankgiro: 287-8049.

Fakturaadress:

Tangogruppen Cambalache
Jerzy Wakowicz
Lövsångarvägen 22
756 52 Uppsala

  


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen