Cambalaches styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består av

Ordförande:
Lisen Johansson
Vice ordförande:
Johan Gustafsson
Kassör:
Jerzy Wakowicz
Sekreterare:
 
Ledamot:
Pontus Grebacken
Ledamot:
Staffan Busk
   
Suppleant:
Sandra Uitto
 

 


Revisor: Nils Gottfries. Revisionsersättare: - 
Valberedning: Johan Rönelid, Wlodek Winkler, Barbro Grebacken.


Organisationsnummer: 817603-1402. Bankgiro: 287-8049.

Fakturaadress:

Tangogruppen Cambalache
Jerzy Wakowicz
Lövsångarvägen 22
756 52 Uppsala

  


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen