Välkommen till Cambalache!

Tangogruppen Cambalache är en ideell förening som bildades 1989. Cambalaches syfte är att främja Rioplatensisk tango (tangodans från Argentina och Uruguay). Vi anordnar trivsamma milongor, praktikor och kurser. Se filmen och besök oss på någon av våra tillställningar så berättar vi mer.

Film om Cambalache och tango i Uppsala

 

Medlemskap kostar 200 kr per år.
Anmäl dig här: https://dans.se/shop/?org=cambalache;new;mship. Uppge: namn, epost (så att vi kan skicka bekräftelse och vårt veckobrev till dig), adress, telefon och personnummer (för studiecirklarnas skull). Betala till bankgiro 287-8049 (ange OCR-nummer som du har fått med epost efter du anmält dig via länken ovan).

Vill du prenumerera på Cambalaches veckobrev? Skicka mail från din epostadress till veckobrev-join@cambalache.se.
Vill du inte längre vara med i vår epostlista? Skicka mail från din epostadress till veckobrev-leave@cambalache.se.

Cambalaches stadgar.

 

Uppmuntringssystem för DJ, Fika-, och kursansvariga

Styrelsen har i samråd med föreningens grupper diskuterat formerna för att formalisera ett uppmuntringssystem för aktiva i föreningen tex DJ, Fika-, och kursansvariga så att de som ställer upp med sin tid för föreningen inte behöver betala inträdesavgift och/eller fikaavgift vid praktikor, milongor, aktuell aktivitet.
Efter att ett förslag till policy (baserat på dansföreningen swingkattens nuvarande uppmuntringssystem) skickats på remiss till föreningens arbetsgrupper inkom följande synpunkter till ett reviderat förslag som styrelsen diskuterade och godtog enhälligt:
 
1. Praktikor:
Öppnings- och stängningsansvarig, DJ, temakurslärare, ev. workshopansvariga samt eventuellt tillförordnad fikaansvarig befrias från inträdesavgift.
 
2. Milongor:
Öppnings- och stängningsansvarig, fikaansvariga, samt DJ befrias från inträde OCH fikaavgift.
 
3. Större fester:
Arrangörer av större evenemang samt aktiva som ger ”tre tidspass” eller mer samt dekorationsgrupp befrias från inträdesavgift. Ett "tidspass" motsvarar en timmes arbete eller liknande (t.ex. köra upp utrustningen, dukning, passning av dörr, kökshjälp etc.). Aktiva som ger två "tidspass" befrias från ca 2/3 av inträdesavgift.
Aktiva som ger ett "tidspass" befrias från ca 1/3 av inträdesvgift.
 
4. Kursansvariga:
Det tidigare poängsystem som funnits för ansvariga för temakurser och interna kurser förslås förstärkas på följande sätt:
- Ansvariga lärare för temakurs (ca 60min/tillfälle) får en ersättning motsvarande 60kr per genomfört tillfälle. Denna ersättning får användas som betalningsmedel vid föreningens workshops med externa lärare.
- Ansvariga lärare för interna kurser (ca 90min/tillfälle) får en ersättning motsvarande 90kr per genomfört tillfälle samt ytterligare en ersättning motsvarande 200kr för varje kursomgång (vanligtvis 6-8 kurstillfällen) för den uppbindning i tid som detta motsvarar. Denna ersättning får användas som betalningsmedel vid föreningens workshops med externa lärare.
 

Cambalaches policy för filmning och fotografering

Det är inte tillåtet att filma eller fotografera på Cambalaches evenemang utan att fråga de man filmar/fotograferar om det är ok för dem. Detsamma gäller givetvis innan man eventuellt publicerar filmer eller foton på något sätt.
Om någon av de fotografer som är utsedda av föreningen filmar eller fotograferar i samband med Cambalaches evenemang kommer det att synas i samband med information om evenemanget.

Andra policies och ordningsregler finns i bifogade dokument.

 

Bilagor: 


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen