Medlemsmöte

Tid: 

söndag, 27 oktober, 2019 - 19:00 till 20:30

Medlemmar i Tangogruppen Cambalache kallas till medlemsmöte söndag den 27 oktober kl.19.00-20.30 på Grand (innan praktikan). Vi bjuder på fika under mötet.
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare

5. Godkännande av kallelse och dagordning

6. Föregående protokoll

7. Utvärdering kombinationen fredags-kurs + milonga • Vad tycker medlemmarna om val av dag och tider?

8. Övriga synpunkter på kurser och praktikor • Vad behövs för att få nybörjare att fortsätta efter kurs 2?

9. Redogörelse för föreningens ekonomiska ställning • Frågor, synpunkter och idéer • Förslag justering pris milonga – Medlemmar 70kr, icke-medlemmar 100kr.

10. Föreningens arbetsgrupper • Synpunkter och förslag. Några ändringar i grupperna?

11. Föreningens information till medlemmarna • Når informationen ut? Vilka kanaler används och fungerar bäst?

12. Övriga frågor:

13. Nästa möte:


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen