Medlemsmöte

Tid: 

måndag, 11 november, 2019 - 19:00 till 20:30

OBS! Medlemsmötet har flyttats 2 veckor framåt till Tiundaskolan eftersom Grand är upptagen den 27 oktober.

Medlemmar i Tangogruppen Cambalache kallas till medlemsmöte måndag den 11 november kl.19.00-20.30 i Tiundaskolans danssal (innan praktikan). Vi bjuder på fika under mötet.
Varmt välkomna önskar styrelsen!

MEDLEMSMÖTE FÖR TANGOGRUPPEN CAMBALACHE

Tid: mån 11.11.2019, kl.19.00

Plats: Tiundaskolan

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare

5. Godkännande av kallelse och dagordning

6. Föregående protokoll

7. Utvärdering kombinationen fredagskurs + milonga. Vad tycker medlemmarna om val av dag och tider?

8. Övriga synpunkter på kurser och practicor. Vad behövs för att få nybörjare att fortsätta efter kurs 2?

9. Redogörelse för föreningens ekonomiska ställning

(9.1) Frågor, synpunkter och idéer

(9.2) Förslag: att eventuellt justera inträdesavgiften på fredagsmilongan. Förslag: medlemmar 70kr, icke-medlemmar 100kr.

10. Föreningens arbetsgrupper. Synpunkter och förslag. Några ändringar i grupperna?

11. Föreningens information till medlemmarna. Når informationen ut? Vilka kanaler används och fungerar bäst?

12. Övriga frågor

13. Nästa möte

14. Mötet avslutas


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen