Cambalaches practica: tider och insläpp

Tango Espejo - måndagar 19:30-21:30, Tiundaskolans danssal
  - insläpp 19:30, 19:45, 20:00

Tango Leche - onsdagar 20:00-22:00, Vaksalaskolans gymnastiksal
  - insläpp 20:00, 20:15, 20:30

Tango Grande - söndagar 19:00-22:00, Grand
  - öppet 

 


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen