Medlemsmöte

Tid: 

söndag, 14 oktober, 2018 - 18:30 till 19:30

Medlemmar i Tangogruppen Cambalache kallas till medlemsmöte söndag den 14 oktober kl.18.30-19.30 på Grand (innan praktikan).
Vi bjuder på fika under mötet.
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Dagordning medlemsmöte på Grand

1. Genomgång av föregående protokoll.

2. Närvarande, lista går runt.

3. Val av justerare och sekreterare.

4. Godkännande av dagordning.

5. Senaste mötesprotokoll.

6. Punkter:

a. Inval av ny styrelsemedlem, Barbro Grebacken.

b. Musikalitetsseminarium.

c.  Jubileum, föreningen fyller 30 år i vår.

7. Övriga frågor

8. Mötet avslutas och praktikan tar vid.


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen