Sommartango i Uppsala

I år dansar vi tango på danspaviljongen i Stadsparken och på stora bryggan vid Fyrisån (i närheten av korsningen Skolgatan/Svartbäcksgatan). 

Onsdagar 23/5 och 30/5 - danspaviljongen kl 19:00 till 22:00.
Under juni och den 1 juli - stora bryggan varje söndag 18:00 till 21:00.
Resten av juli på danspaviljongen varje söndag - mer info här: http://www.uppsaladanspaviljong.se/kalendarium/
Augusti på stora bryggan 18:00 till 21:00.

Informationen uppdateras löpande i Cambalaches grupp på Facebook.

Välkomna!


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen